mandag den 28. september 2009

Jeg kom paa stranden i gaar, og der var rav i den.

Den store klump kom ind med hojvandet, lige neden for mine fodder.

Jeg patruljerede et stykke af stranden, hvor jeg gik frem og tilbage, og pludselig laa det rode stykke i opskyllet.
De mindre stykker kom ind et efter et.

Der findes et ordsprog der lyder som folgende:

Forst tager kvinden ravet,

saa tager ravet kvinden.
Posted by Picasa